[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


JUBILEUSZ PONAD PODZIAŁAMI[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 23 2019 21:42:12
UWAGA!! RUSZA PRZYZNAWANIE PODWYŻEK PRACOWNIKÓW POLICJI!!

Podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji będą wypłacone w pensjach za miesiąc lipiec br. Taką decyzję podjęło, po naszych wielu interwencjach i prośbach o przyspieszenie przesłania stanowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komórki kadrowe i finansowe mają mało czasu, by wywiązać się z tego zadania. Niemniej jednak cieszymy się, że w końcu uda się sfinalizować, te często kwestionowane przez niedowiarków, podwyżki lipcowe wypertraktowane podczas prac Związku Zawodowego Pracowników Policji i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji we wrześniu ubiegłego roku.

TUTAJ pismo Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA, Pana Władysława BUDZENIA do Komendanta Głównego Policji, Pana gen. insp. Jarosława SZYMCZYKA z dnia 19 lipca 2019 roku.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 20 2019 10:24:53
100 ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ - OBCHODY NA DOLNYM ŚLĄSKU.
ŚWIĘTO POLICJI TO RÓWNIEŻ NASZE ŚWIĘTO!

KILKA REFLEKSJI PRZED 100. ROCZNICĄ POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ.

Święto Policji, to data szczególna dla środowiska policyjnego. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji. Uroczystości dolnośląskich obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, w których udział wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Elżbieta Witek - poseł na Sejm RP oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, odbyły się na pl. Wolności we Wrocławiu. Oprócz uroczystego apelu, mieszkańcy mieli możliwość obejrzeć m.in.: występy policyjnej orkiestry, sprzętu Policji i innych służb. Starsi i młodsi mogli również poznać ciekawe rzeczy dotyczące pracy Policji.

Szczegółową relację z obchodów znaleźć można na stronie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu oraz oficjalnej stronie Polska Policja - www.policja.pl. My tutaj skupimy się na przytoczeniu dwóch wypowiedzi: Pani Minister oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, adresowanych do nas - pracowników Policji.

Elżbieta WITEK- Szefowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oprócz podziękowań i życzeń dedykowanych policjantom, wypowiedziała kilka słów w naszym kierunku: "Jesteście ludźmi wykształconymi, z ogromnym doświadczeniem. Bez Was Policja nie mogłaby działać. Pamiętajcie, że razem z funkcjonariuszami tworzycie drużynę, która sprawnie działa..."

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz TRAWIŃSKI - gospodarz uroczystości, pogratulował zaś policjantom i pracownikom Policji awansów i odznaczeń. Podziękował wszystkim funkcjonariuszom za służbę, za ofiarność, za oddanie, za wszystko to, co nierozłącznie związane jest z dobrym wykonywaniem służby policjanta. Podziękował również pracownikom Policji, którzy swoją rzetelną pracą gwarantują sprawne funkcjonowanie naszej formacji i wspierają nas każdego dnia.

W aspekcie wiecznego słuchania o tym, że Polska Policja to funkcjonariusze, funkcjonariusze i jeszcze raz funkcjonariusze... miło, że na tych jakże ważnych obchodach 100. rocznicy powstania Policji Państwowej nie zabrakło wypowiedzi na temat pracowników. Pracowników Policji, którzy, choć zawsze w cieniu funkcjonariuszy, rzetelnie, z zaangażowaniem i fachowością realizują swoje obowiązki. Zadania i obowiązki, bez których - jak to powiedziała Elżbieta WITEK - nie byłoby SPRAWNEJ Policji.

PS. Przy okazji - Zarząd KGP Związku Zawodowego Pracowników Policji - zaprasza do udziału w uroczystościach Święta Policji 2019! I w terenie, i szczególnie w uroczystościach centralnych - TUTAJ szczegóły.


Źródło informacji

1) https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL

2)
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 19 2019 18:49:37
PODWYŻKI LIPCOWE CORAZ BLIŻEJ

W związku z dynamicznie zwiększając się ilością pytań dotyczących podwyżek pracowników Policji zagwarantowanych od 1 lipca br. przez porozumienia podpisane przez MSWiA i dwie największe organizacje związkowe zrzeszające pracowników Policji, w tym naszą - Związek Zawodowy Pracowników Policji (porozumienie dla przypomnienia TUTAJ) podajemy do wiadomości kolejny etap ustaleń w przedmiotowej kwestii.

W odpowiedzi na nasze pismo z dnia 4 czerwca 2019 roku KK-47/2019 (pismo TUTAJ), Biuro Finansów KGP w dniu 3 lipca br. przedstawiło Panu Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. dr. Jarosławowi SZYMCZYKOWI swoje stanowisko w sprawie wdrażania podwyżek pracowników Policji od 1 lipca 2019 roku.

Stanowisko KGP TUTAJ.

Z radością przyjęliśmy decyzję Pana Komendanta Głównego Policji, który pomimo obaw podległego mu Biura Finansów, zaakceptował propozycję naszej organizacji - Związku Zawodowego Pracowników Policji, popartą przez pozostałe związki zawodowe.
Zagwarantowanie w tej podwyżce 50% środków z wakatów jest naszym zdaniem dobrą propozycją "spotkania się po środku". Ustępstwo w tej kwestii ze strony związku to z jednej strony wykazanie się odpowiedzialnością za organizację jaką jest Polska Policja, a z drugiej strony udowodnienie, że priorytetem jest człowiek, nie wakat, który zgodnie z meldunkami kadrowymi przez okres ostatniego roku nigdy nie wynosił mniej niż 1000 w skali kraju.


Nadmieniamy, iż z poczynionych przez nas ustaleń wynika, iż Komendant Główny Policji stanowisko w sprawie podwyżek przedłożył już do Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Musimy więc znowu uzbroić się w cierpliwość i poczekać teraz na odzew ze strony szefostwa naszego resortu.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 10 2019 21:27:35
REAKCJA ZZPP NA SYGNAŁY O NIEWDRAŻANIU W ŻYCIE REKOMENDACJI KGP DOT. URZĘDNIKÓW MIANOWANYCH

W związku z docierającymi do nas sygnałami, że bez podania istotnej przyczyny zaniechano zwiększenia zaniżonego wynagrodzenia zasadniczego urzędnikom mianowanym w kilku garnizonach Policji, w dniu 3 lipca br. Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS wystosowała do Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA pismo, w którym poruszyła kwestię wdrażania w życie rekomendacji Pana Generała dot. problemu wyrównania urzędnikom mianowanym w Policji dyskryminacyjnie zaniżonego wynagrodzenia.

Pismo do zapoznania TUTAJ.

Zwróciliśmy się z prośbą o zweryfikowanie liczby urzędników mianowanych służby cywilnej w Policji, którym nie zrekompensowano obniżenia gwarantowanej stawki podwyżki wynagrodzenia realizowanej od 1 stycznia br.

Poprosiliśmy również o poinformowanie Związku Zawodowego Pracowników Policji o poczynionych ustaleniach w przedmiotowym zakresie, w tym o przyczynach podanych przez kierownictwo szczebla wojewódzkiego dotyczące nie podwyższenia zaniżonego wynagrodzenia urzędnikom mianowanym.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 08 2019 23:58:11
REWOLUCJA W WYNAGRADZANIU. DODATEK STAŻOWY WYŁĄCZONY Z MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowela reguluje kwestię dodatku za staż pracy.

Rok 2019 ma być ostatnim, kiedy dodatek stażowy będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek stażowy nie jest powszechny" - czytamy w komunikacie.

Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący wynagrodzenie na poziomie minimalnym, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy).

Aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z nazewnictwem, wprowadzono definicję 'dodatku za staż pracy' - jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Taki zapis oznacza wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku przysługującego pracownikowi - bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku (np. samorządowcom przysługuje dodatek za wieloletnia pracę, członkom korpusu służby cywilnej - dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – dodatek za wysługę lat, pracownikom uczelni publicznych - dodatek za staż pracy)".

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.


Źródło: www.gazetaprawna.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 02 2019 22:33:27
POSIEDZENIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH, 26.06.2019 R.
W dniu 26 czerwca 2019 roku w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 1 odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
W posiedzeniu udział wzięła przedstawicielka naszej organizacji związkowej kol. Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP, która w imieniu Komisji Krajowej rozdała posłom pismo - broszurkę przedstawiającą najważniejsze problemy dotykające naszą grupę zawodową. Do broszury dołączone zostały informacje z danymi na temat wynagrodzeń pracowników Policji.


To już kolejne tego typu działanie Związku Zawodowego Pracowników Policji, który ma na celu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz upowszechniania wiedzy nt. zagrożeń jakie niesie ze sobą brak konkurencyjności wynagrodzeń pracowników Policji. To także próba zapoczątkowania szerokiej dyskusji dotyczącej naszych problemów z zakresu finansów, prawno-organizacyjnych czy socjalnych.

Dla zainteresowanych TUTAJ podajemy porządek dzienny posiedzenia zawarty w zaproszeniu przesłanym przez Przewodniczącego Arkadiusza CZARTORYSKIEGO do ZZPP.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 30 2019 23:13:20
SPOTKANIE NASZYCH PRZEDSTAWICIELI Z PANIĄ MINISTER ELŻBIETĄ WITEK
Dnia 26 czerwca 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Pani Minister Elżbiety WITEK z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Policji. Nasz związek reprezentowały Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZ Pracowników Policji: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.

Krajową Komisję Wykonawczą NSZZPP reprezentowały kol. Małgorzata LEWICKA i Lucyna JAWORSKA-WOJTAS.
Ponadto w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele związku zawodowego ze Straży Granicznej oraz Pełnomocnik Ministra do kontaktów ze związkami zawodowymi Pan Edward ZAREMBA.


Spotkanie rozpoczęła Pani Minister informując zebranych, iż sama przez wiele lat była działaczem związkowym i znając społeczną, ciężką pracę "związkowców", bardzo ceni rolę związków i chętnie wysłucha zgłaszanych przez nas problemów.

Rozpoczęliśmy więc od przedstawienia związków zawodowych działających w Policji, jak również omówienia najbardziej newralgicznych problemów dotykających naszą grupę zawodową, w tym: finansowych (posiadanie najniższych wynagrodzeń w administracji rządowej), prawnych (brak statusu pracownika Policji w ustawie o Policji), socjalnych oraz związanych z tzw. atmosferą pracy (pracownicy w świecie mundurów).

Pani Minister wykazała duże zainteresowanie przedstawionymi tematami i zadeklarowała chęć prowadzenia rzeczowego i konstruktywnego dialogu. Obiecała również natychmiastową, osobistą reakcję na zgłoszenia dotyczące konkretnych zachowań związanych z łamaniem prawa przez pracodawców, jak również działań blokujących pracę związków zawodowych.

Pierwsze spotkanie z Panią Minister, choć kurtuazyjne zostało ocenione przez obie strony jako rokujące. Pani Elżbieta WITEK dziękując za przyjęcie Jej zaproszenia wyraziła swoją opinię o nas, jak o współpartnerach merytorycznych, z którymi na pewno uda się dążyć do efektywnego osiągnięcia zbieżnych celów.

Zdjęcie: MSWiA


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 29 2019 00:09:21
KONFERENCJA WYBORCZA W CBŚP

Z wielką radością informujemy, iż w Centralnym Biurze Śledczym Policji zakończyła się właśnie konferencja wyborcza, w wyniku której ukonstytuował się Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji Centralnego Biura Śledczego Policji!

Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowali:
- Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Piotr BORYSIUK - Sekretarz Zarządu KGP ZZPP.

Przewodniczącą Zarządu ZZPP CBŚP wybrano Martę WILCZYŃSKĄ, której serdecznie gratulujemy!

Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani:
- Rafał LEWANDOWSKIi,
- Lech DEPA,
- Ewa WASZKIEWICZ.

Skarbnikiem Zarządu wybrano Marię MEJER-ZAHOROWSKĄ.

Sekretarzem Zarządu została Anna ANTONIK.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
- Sylwia SZCZĘSNA - Przewodnicząca,
- Klaudia BILIK-CHOJNOWSKA,
- Anna KOWALCZYK.

Serdecznie gratulujemy!!

Jednocześnie cieszymy się bardzo, iż w Centralnym Biurze Śledczym Policji zakończył się właśnie okres tymczasowości a Zarząd ZZPP CBŚP przeszedł do działalności w charakterze stałym.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 25 2019 23:03:21
DOBRE PROGNOZY[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 22 2019 22:25:04
BUDŻET 2020. RZĄD PRZYJĄŁ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

W dniu 18 czerwca br. Rada Ministrów zaakceptowała założenia do projektu budżetu na 2020 rok. Założenia do zapoznania TUTAJ

Według rządowych założeń w dalszym ciągu będzie się poprawiać sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia ma spaść na koniec tego roku do 5,5 proc. i do 5,1 proc. na koniec roku 2020 (dla porównania w zeszłym roku wynosiła 5,8 proc.).

Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przyjęto, że w 2019 roku nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,6 proc. wobec 7,0 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2018 r. W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,0 proc. Uwzględniając dodatkowo efekty nowych działań rządu, skutkujące istotnym wsparciem dochodów będących do dyspozycji gospodarstw domowych (jak np. rozszerzenie programu Rodzina 500 plus czy zapowiedziane zmiany w PIT) oraz utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki nastrojów w badaniach koniunktury konsumenckiej – można oczekiwać dobrych wyników dotyczących konsumpcji prywatnej. Przyjęto, że w 2019 r. spożycie prywatne zwiększy się realnie o 4,0 proc., a w kolejnym roku o 3,8 proc.

Wzrosną też pensje - w tym roku o 6 proc, a w kolejnym o 5. To sprawi, że średnia krajowa wyniesie w 2020 r. 5227 zł brutto. Niestety, wraz ze wzrostem wynagrodzeń do góry pójdą też ceny - w ciągu dwóch lat odpowiednio o 1,8 i 2,5 proc.

Rząd przyjął też „propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020”.
Na potrzeby projektu budżetu przyjęto „średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,0 proc. w ujęciu nominalnym.


Reasumując przeciętne wynagrodzenie w sferze budżetowej w 2018 roku nie miało wzrosnąć, a w gospodarce narodowej wzrosło o 7 %. W 2019 roku przewidziano w sferze budżetowej wzrost o 2,3%, a w gospodarce narodowej ma wzrosnąć o 7,8%. W przyszłym roku (2020) przewiduje się wzrosty przeciętnego wynagrodzenia o 6%.


Źródło: www.money.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 22 2019 22:22:28
Strona 3 z 48 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk