[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ZZPP ZAPRASZA


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 28 2019 15:38:28
PROGRAM XVIII JASNOGÓRSKIEGO SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 28 2019 15:37:52
MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2020 R. - ROZPORZĄDZENIE OPUBLIKOWANE
Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2020 r. – rozporządzenie opublikowane❗️

18 września w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1778 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. ustala się:
☑️minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł (obecnie mamy 2250 zł),
☑️minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł (obecnie mamy 14,70 zł).

Nowe wielkości należy uwzględnić w planach finansowych na 2020 r.źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej, https://www.facebook.com/PRBinfor/


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 19 2019 21:42:39
KORESPONDENCJA ZZPP Z FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W dniu 10 września br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta HUS wystosowała pismo do Pani Doroty GARDIAS - Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Pismo to jest prośbą do centrali związkowej, w której nasza organizacja związkową jest zrzeszona, o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia budżetu Policji na rok 2020 o dodatkowe 300 milionów z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji. Pismo do zapoznania TUTAJ.

W dniu 13 września br. otrzymaliśmy e-mailową odpowiedź na ww. prośbę. Cyt. :

"Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 września br. pragnę poinformować, że Forum Związków Zawodowych poruszy problemy opisane przez Panią Przewodniczącą Danutę Hus podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego oraz uwzględni postulaty KK Związku Zawodowego Pracowników Policji w opinii FZZ do projektu ustawy budżetowej na rok 2020".


Przypominamy, że przyjęty w dniu 27 sierpnia br. przez Radę Ministrów projekt budżetu na 2020 rok trafi do zaopinionowania na forum Rady Dialogu Społecznego. W następnej kolejności zajmie się nim rząd, który do końca września przekaże go do Sejmu.

Warto wspomnieć, że Dorota GARDIAS oprócz funkcji szefowej Forum Związków Zawodowych pełni również funkcję Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. Do jej obowiązków należy reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych i przewodniczenie jej posiedzeniom. Deklaracja, iż przedstawione przez naszą organizację problemy pracowników Policji staną się przedmiotem najbliższego posiedzenia plenarnego Rady zasiewają w naszych sercach radość i nadzieję.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 18 2019 22:03:56
KORESPONDENCJA ZZPP Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Zapraszamy do lektury pisma, które w dniu 9 września br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta HUS wystosowała do naszego nowego zwierzchnika - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza KAMIŃSKIEGO.

Szybkość zmian na stanowiskach bezpośrednio nadzorujących Policję, wymaga od nas - reprezentatywnego związku zawodowego zrzeszającego pracowników Policji, każdorazowego zapoznawania nowej kadry z problemami dotykającymi naszą grupę zawodową. Jest to zadanie wymagające cierpliwości i konsekwencji. Niniejsze pismo umożliwi Ministrowi przekazanie wstępnych wiadomości o pracownikach Policji i zaproponuje rozwiązanie związane z aktualnie opracowywanym przez rząd budżetem na przyszły, 2020 rok.

Pismo TUTAJ.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 18 2019 00:00:57
ZMIANY KOMPETENCYJNE W MSWIA. POLICJA W NADZORZE MINISTRA KAMIŃSKIEGO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie poinformowało, że wraz z powołaniem na stanowisko ministra Mariusza KAMIŃSKIEGO oraz nowego podsekretarza stanu Błażeja POBOŻEGO, nastąpiła zmiana zakresu zadań poszczególnych sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Nowy podział zakresu obowiązków wynika ze zmian personalnych, które dokonały się w resorcie. Tego typu zmiany są standardową procedurą towarzyszącą powołaniu nowego ministra lub wiceministra. Zmiany te reguluje Decyzja nr 48 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Można z nią się zapoznać TUTAJ.

Służby te pozostawały do tej pory we władaniu wiceministra Jarosława ZIELIŃSKIEGO. Wiceministrowi pozostawiono jedynie nadzór nad Strażą Pożarną, ratownictwem wodnym, górskim oraz obroną cywilną.


Źródło: mswia. gov.pl[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 07 2019 00:40:29
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ZFŚS) - ZMIANY OD 1 SIERPNIA 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 27 sierpnia 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przedłożony przez Ministra Finansów.

Najważniejsze rozwiązania:

- Od 1 stycznia 2019 r. podstawą naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. w wysokości 3.278,14 zł. Podstawa w tej wysokości będzie obowiązywała do 31 lipca 2019 r.

- Od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc.

W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

1229,3 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,

1271,2 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.


Źródło: kadry.infor.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 07 2019 00:25:54
ZAŁOŻENIA CO DO KWOT BAZOWYCH W 2020 R.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 28 2019 21:57:10
PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

W dniu 27 sierpnia 2019 roku rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2020.

Projekt ustawy zakłada, że w przyszłym roku wydatki budżetu państwa zostaną zrównoważone wpływami i wyniosą 429,5 mld zł. Oznacza to, że budżet na 2020 r. ma być pierwszym budżetem bez deficytu od 1990 r.

Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2020 jest wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz od 1990 r. planujemy budżet bez deficytu. Nasz projekt nie tylko gwarantuje stabilność finansów publicznych, ale zapewnia też finansowanie kluczowych społecznych i rozwojowych programów rządu m.in.: programu 500+ na pierwsze dziecko, przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych czy obniżenia podatku PIT” – podkreślił minister finansów Marian Banaś.

Zrównoważenie budżetu jest możliwe dzięki istotnemu uszczelnieniu systemu podatkowego – w ciągu ostatnich lat wpływy podatkowe zwiększyły się o około 100 mld zł. W dużej mierze to zasługa zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów, reformy Krajowej Administracji Skarbowej i doskonałej współpracy z profesjonalnie zarządzanymi służbami" – dodał minister.

Najważniejszym zadaniem rządu pozostaje utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa finansów publicznych, wspieranie wzrostu gospodarczego i kontynuacja prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, szczególnie aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej. Projekt budżetu na rok 2020 uwzględnia limit wyznaczany przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteria dotyczące deficytu nominalnego (3 proc. PKsmiley sektora instytucji rządowych i samorządowych.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. przyjęto prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 429,5 mld zł oraz limit wydatków budżetu państwa na poziomie 429,5 mld zł.
Całkowite zbilansowane dochodami wydatków budżetu państwa oznacza, że w 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa.

Projekt zakłada deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 0,3 proc. PKB.

W projekcie przewiduje się wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.) oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflację) na poziomie 2,5 proc. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść nominalnie 6,3 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) 6,4 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2020 rok zakłada:
- dochody budżetu środków europejskich: 71,4 mld zł,
- wydatki budżetu środków europejskich: 88,4 mld zł,
- deficyt budżetu środków europejskich: 17,0 mld zł.

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. będzie mieć wpływ m. in. wzrost gospodarczy czy przewidywany wzrost inflacji, a także wdrożone i przygotowywane zmiany systemowe, które służą uszczelnieniu systemu podatkowego.

Wpływ na dochody budżetowe w 2020 r. będą mieć również działania, dzięki którym osoby fizyczne skorzystają na zmniejszeniu obciążeń podatkiem PIT. Chodzi o:
- zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26. roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),
- obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019 r.),
- podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

W ramach limitu wydatków budżetu państwa zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu w polityce społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w polityce prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

Zakłada się m. in.:
- finansowanie rozszerzonego Programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego,
- finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- realizację świadczeń rodzinnych, która zakłada podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap),
- podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.,
- wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.,
- wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury,
- realizację rządowego programu „Dobry start” – wsparcie finansowe w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24%,
- zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową (zaplanowano o około 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.),
- zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
- dalszy wzrost wydatków na zdrowie,
- finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,
- zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych,
- realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,
- realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu do końca sierpnia trafi na forum Rady Dialogu Społecznego. Następnie ponownie zajmie się nim rząd, który do końca września przekaże go do Sejmu.

Z projektem ustawy można zapoznać się TUTAJ.


Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-na-2020-r-bez-deficytu--po-raz-pierwszy-od-1990-r


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 28 2019 21:50:21
MARIUSZ KAMIŃSKI NOWYM MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
W dniu 14 sierpnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim minister Mariusz KAMIŃSKI odebrał z rąk prezydenta Andrzeja DUDY powołanie na stanowisko szefa MSWiA.

- Mam absolutne przekonanie, że Mariusz KAMIŃSKI, na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji, to właściwa osoba na właściwym miejscu - powiedział prezydent Andrzej DUDA.

- Resort nie wymaga żadnych radykalnych zmian. Jestem już po rozmowach ze wszystkimi szefami służb. Bardzo dobrze oceniam pracę podległych służb. Będziemy do końca kadencji prowadzili sprawy związane z bezpieczeństwem obywateli w sposób odpowiedzialny, profesjonalny i rzetelny – podkreślił minister Mariusz KAMIŃSKI.

W siedzibie MSWiA Elżbieta WITEK przekazała obowiązki nowemu ministrowi Mariuszowi KAMIŃSKIEMU.


Mariusz KAMIŃSKI urodził się 25 września 1965 r. w Sochaczewie. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jako przedstawiciel opozycyjnych organizacji studenckich brał udział w jednym z podzespołów Okrągłego Stołu. Jest współtwórcą Fundacji „Pamiętamy” działającej na rzecz upamiętnienia ŻOŁNIERZY Wyklętych.
W 1993 r. zakładał, a następnie przewodniczył stowarzyszeniu Liga Republikańska. W 1997 r. został wybrany na posła z listy ogólnopolskiej Akcji Wyborczej Solidarność.
W 2001 r. i 2005 r. uzyskiwał mandat jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości w okręgu warszawskim. W latach 2001-2002 był wiceprezesem partii Przymierze Prawicy. Następnie z tym ugrupowaniem przystąpił do PiS, w którym od 2004 r. do 2006 r. pełnił obowiązki prezesa regionu warszawskiego. W rządzie Kazimierza MARCINKIEWICZA był sekretarzem stanu w KPRM. 5 lipca 2006 r. zrezygnował z mandatu poselskiego. 6 lipca 2006 r. odebrał nominację na pełnomocnika ds. organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 3 sierpnia 2006 r. premier Jarosław KACZYŃSKI powołał go na szefa nowo utworzonego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 13 października 2009 r. Donald TUSK odwołał go ze stanowiska. W styczniu 2011 r. ponownie wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach 2011 r. zdobył mandat poselski. 26 listopada 2011 r. został wybrany przez radę polityczną PiS na wiceprezesa partii. W 2015 r. ponownie wybrany na posła z listy PiS.

Od 2015 r. minister-członek Rady Ministrów w rządzie Beaty SZYDŁO i w rządzie Mateusza MORAWIECKIEGO. Na mocy rozporządzenia premiera uzyskał uprawnienia w zakresie koordynacji działalności służb specjalnych.

W 2010 r. prezydent Lech KACZYŃSKI odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Poseł na Sejm III, IV, V, VII, VIII kadencji.


Źródło: www.mswia.gov.pl[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 15 2019 00:23:44
ZMIANA NA STANOWISKU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Premier Mateusz MORAWIECKI zwrócił się do Prezydenta Andrzeja DUDY o powołanie na stanowisko szefa MSWiA Mariusza KAMIŃSKIEGO. Powołanie nastąpi w przyszłym tygodniu, kiedy Pan Prezydent uzna to za stosowne - powiedział rzecznik rządu Piotr MÜLLER. Kamiński zastąpi na tym stanowisku Elżbietę WITEK, która 9 sierpnia 2019 roku została wybrana przez posłów na stanowisko marszałka Sejmu.

Elżbieta WITEK pełniła funkcję szefa resortu spraw wewnętrznych od czerwca br. W dniu 9 sierpnia, w związku z jej kandydaturą na marszałka Sejmu, została odwołana z dotychczasowego stanowiska przez Prezydenta na wniosek Premiera.

Nowym szefem MSWiA zostanie Mariusz KAMIŃSKI - minister, członek rady ministrów i koordynator ds. służb specjalnych. KAMIŃSKI połączy zarówno funkcję koordynatora służb, jak i szefa MSWiA.

Elżbieta WITEK, tymi słowami pożegnała się z naszym resortem:
"W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Ministra SWiA, pragnę przekazać wszystkim Państwu - funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym służb oraz instytucji podległych Ministrowi - szczególne podziękowania za wspaniałą i pełną zrozumienia współpracę.
Życzę Wam dalszego rzetelnego wykonywania obowiązków, które są tak potrzebne nam społeczeństw
u."


Źrodło: www.pap.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 12 2019 09:22:36
Strona 11 z 58 << < 8 9 10 11 12 13 14 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk