[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. (2,6 tys. zł).

W rezultacie, w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r.

Obecnie w Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,7 mln osób.

Zgodnie z rozporządzeniem, w 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).
(...)

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.


Źródło: www.premier.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 16 2020 16:35:12
PYTAMY MINISTRA O NASZE POROZUMIENIE
Dla przypomnienia treść porozumienia TUTAJ.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 10 2020 23:39:27
PRZEGLĄD PRASY

Polecamy artykuł Katarzyny BARTMAN w dziale Gospodarka money.pl pod tytułem: "Walka o podwyżki w budżetówce. Związkowcy i pracodawcy mówią jednym głosem".

Cytujemy za autorką tekstu:
"Płace w budżetówce muszą w przyszłym roku wzrosnąć o 10 proc. – takiej zgodności pomiędzy pracodawcami i związkowcami nie było już od dawna. Rząd natomiast chce zamrozić wynagrodzenia na poziomie tegorocznym.

- Jeśli nie będzie podwyżek wynagrodzeń w budżetówce w przyszłym roku, czekają nas trzy scenariusze: radykalizacja nastrojów i kolejne strajki, odpływ najlepiej wykwalifikowanych pracowników tego sektora, co oznacza jeszcze większe obniżenie jakości usług publicznych oraz strajki włoskie, czyli: pracuję tak, jak mi płacą - wylicza jednym tchem Andrzej RADZIKOWSKI przewodniczący OPZZ.

Podkreśla, że takiej zgodności, jaka była na ostatniej Radzie Dialogu Społecznego pomiędzy pracodawcami i związkowcami, dawno już nie było.

- Wszystkie trzy największe centrale związkowe wydały odezwę do rządu. Domagamy się w niej 10-procentowej podwyżki dla budżetówki. Jeśli ona nie nastąpi, wielu pracowników z wyższym wykształceniem może zarabiać mniej niż będzie wynosić najniższa krajowa - ostrzega RADZIKOWSKI.

Podobnego zdania jest też Grzegorz SIKORA z Forum Związków Zawodowych. Zwraca on uwagę na potężne rozwarstwienie zarobków w sektorze publicznym. - Kadra w urzędach centralnych i spółkach skarbu państwa zarabia po 30-40 tys. zł miesięcznie, a pracownicy socjalni przyznają podopiecznym zapomogi, które są wyższe od ich pensji. Do czego to doprowadzi?! - zastanawia się związkowiec.

Dodaje, że w ciągu ostatnich 5 lat, na ulice wychodzili głównie przedstawiciele sektora usług publicznych, czyli zawodów, gdzie pracodawcą jest państwo, a nie przedsiębiorcy.

- W szkołach, na posterunkach policji i w szpitalach nie ma kim zastąpić osób, które przechodzą na emerytury. Nikt nie chce pracować za te głodowe stawki - uważa SIKORA.

Przypomnijmy, wg danych GUS z lipca br. pielęgniarka zarabia średnio 3510 zł brutto, policjant w oddziale prewencji - 4500 zł, nauczyciel kontraktowy - 2940 zł, a pośrednik w urzędzie pracy 2750 zł.
Z kolei referent w administracji publicznej dostaje 2 780 zł, kierownik referatu - 5500 zł, a naczelnik wydziału 6750 zł.

- W czasie ostatniego spotkania w Radzie Dialogu Społecznego wiceminister finansów Piotr PATKOWSKI przekonywał nas, że średnie zarobki w budżetówce wynoszą 5800 zł miesięcznie. To oburzające - relacjonuje RADZIKOWSKI.

(...)

Co ciekawe, z pracownikami budżetówki zaczynają się też solidaryzować przedstawiciele pracodawców. Dla nich również istotna jest jakość usług świadczona przez ZUS, urzędy skarbowe oraz samorządy.

- Dla pracodawców jakość usług publicznych to klucz do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i lepszego radzenia sobie z kryzysem gospodarczym - zaznacza prof. Jacek MĘCINA, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Dodaje, że sfera budżetowa to przecież w ogromnej części ochrona zdrowia, edukacja, szkolnictwo wyższe, wreszcie administracja. Zwłaszcza że rząd zakłada w przyszłym roku przyrost PKB na poziomie 4 proc., a inflację w wysokości 1,8 proc.

Zdaniem prof. MĘCINY skoro w czasie kryzysu rząd proponuje skokowy wzrost płacy minimalnej, tym bardziej należy upomnieć się o waloryzację wynagrodzeń w sferze budżetowej. Niskie płace w budżetówce ograniczają i tak mało wydolny system usług publicznych."


Źródło: www.money.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 23 2020 17:17:20
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI DLA CIEBIE[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 15 2020 22:56:06
INFORMACJA O POSTĘPIE PRAC W ZAKRESIE PRZYZNANIA SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ CZŁONKOM SŁUŻBY CYWILNEJ

Związek Zawodowy Pracowników Policji informuje, iż na III kwartał bieżącego roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Podajemy tę informację za Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, która w Biuletynie Informacji Publicznej (TUTAJ)
opublikowała wykaz prac legislacyjnych, w tym nad wskazaną powyżej zmianą rozporządzenia, stanowiącą realizację zainicjowanych przez związki zawodowe regulacji, umożliwiających rekompensatę pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, członkom służby cywilnej zatrudnionym w laboratoriach kryminalistyki. Obecnie ci członkowie korpusu służby cywilnej, nie są objęci uprawnieniami, które posiadają funkcjonariusze Policji pełniący służbę w tych laboratoriach, realizując często te same obowiązki służbowe co zatrudnieni tam członkowie korpusu służby cywilnej. Policjantom tym przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy, w wymiarze zależnym od stopnia szkodliwości.

Procedowana aktualnie przez Szefa Służby Cywilnej zmiana w rozporządzeniu przyznaje adekwatne do policjantów uprawnienia również członkom korpusu służby cywilnej.

Przypominamy, iż zmiana przedmiotowego rozporządzenia jest efektem wielu lat pracy organizacji związkowych, w tym również prac Podzespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, działającym przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym aktywnie uczestniczyły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 11 2020 23:04:15
WSZYSTKIE ZARZĄDY ZZPP W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Z radością informujemy, że Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisania wszystkich naszych nowych zarządów do swojego rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji (...). Wpis TUTAJ.

Przypominamy, że Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i działa od dnia 1 stycznia 2001 roku, pełniąc dwie zasadnicze funkcje: informacyjną i legalizacyjną. Funkcja informacyjna polega na tym, że KRS stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Funkcja legalizacyjna polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych (często jest to jednoznaczne z uzyskaniem osobowości prawnej).

Satysfakcja z uformienia wszystkich naszych zarządów w KRS jest tym większa, że nawet w dobie koronawirusa oraz informacji na oficjalnych stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, że mogą nastąpić wydłużenia podczas rozpatrywania wniosków, nie zajęło to naszej organizacji zbyt dużo czasu, a Sąd Rejonowy w Katowicach, właściwy do dokonania wpisów, nie stwierdził żadnych błędów w załączonych do wniosku dokumentach, w tym podjętych uchwałach.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 04 2020 23:08:20
ZZPP W SENACIE RP
W dniu 30 czerwca 2020 roku w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu.

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu izby wyższej, zwanej również izbą zadumy, zadumy nad prawem, uczestniczyła Danuta HUS Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.


Pomimo faktu, iż w planie obrad tej Komisji znajdowało się jedynie zagadnienie odnoszące się stricte do funkcjonariuszy Policji (wniesiono kilkanaście poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji), zadaniem naszej Przewodniczącej było zwrócenie uwagi na problematykę pracowników Policji - blisko 25 tysięcznej grupy zawodowej, bez której Policja nie może prawidłowo funkcjonować i wywiązywać się z ustawowo nałożonych zadań. Koleżanka Danuta HUS zabrała głos, że skoro mówi się o zmianach w Ustawie o Policji to dlaczego nie jest tam wpisany pracownik Policji? Wpisanie ułatwiłoby naszym zdaniem uregulowanie wielu spraw np. płatnych nadgodzin, ścieżki awansu, kwesti dodatkowych urlopów za warunki szkodliwe czy stworzenia systemu motywacyjnego.
Do zgłoszonej tematyki odniósł się Wiceminister Maciej WĄSIK, który poinformował, że w przygotowaniu jest rozporządzenie dot. ujednolicenia kwesti dodatkowych urlopów za warunki szkodliwe.

Mamy nadzieję, że uwagi zgłoszone przez Przewodniczącą naszej organizacji związkowej zapadną senatorom w pamięć i spowodują "zadumanie" nad losem naszej grupy zawodowej otwierając drogę do rozwiązywania problemów, z którymi Związek Zawodowy Pracowników Policji występuje do naszych decydentów w państwie.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 02 2020 20:40:44
WSPÓLNE ŚWIĘTO[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 24 2020 15:01:53
ŻYCZENIA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 23 2020 22:08:28
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 19 2020 00:30:47
ZZPP POLECA ARTYKUŁ W GAZECIE POLICJA 997
W bieżącym roku Pan Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK obchodzi jubileusz trzydziestu lat służby. Z tej okazji redaktor Piotr MACIEJCZAK przeprowadził z Panem Generałem wywiad. W najnowszym numerze gazety POLICJA 997 w artykule pt. "Najważniejsza była zmiana mentalności" padły również pytania o pracowników Policji.

Miło przeczytać, że Szef polskiej Policji w wypowiedzi o pracownikach wspomniał również o swojej współpracy z przedstawicielami pracowniczych związków zawodowych, cyt.:

"...Cały czas pozostaję w kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych i z ogromną uwagą wsłuchuję się w ich propozycje..."

Potwierdzamy słowa Pana Generała, z którym utrzymujemy stały kontakt.
Związek Zawodowy Pracowników Policji, jako jedna z największych, reprezentatywnych organizacji związkowych działających na rzecz środowiska pracowników Policji, postrzega tę współpracę bardzo pozytywnie. Bez wsparcia Pana Komendanta Głównego nie udałoby się nam przeprowadzić wielu inicjatyw oraz rozwiązać wielu problemów. Zawsze mogliśmy liczyć na szybką reakcję ze strony gen. insp. Jarosława SZYMCZYKA na zgłaszane przez nas zagadnienia, po tym, jak nie udawało nam się rozwiązać ich na niższych szczeblach zarządzania w Policji.

Gorąco więc polecamy przeczytanie tego wywiadu TUTAJ, jak i całego, lipcowego numeru POLICJI 997.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 16 2020 21:39:04
Strona 2 z 57 < 1 2 3 4 5 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk