[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Komunikaty
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

PROGRAM MODERNIZACJI SŁUŻB MUNDUROWYCH PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ SEJMOWĄ
Ponad 9 miliardów złotych na nowoczesne i dobrze wyposażone służby – to główne założenie zaakceptowanego w czwartek przez komisję sejmową Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Projekt ustawy przedstawił minister Mariusz BŁASZCZAK.

Minister zaprezentował założenia projektu podczas obrad sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Najważniejszym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności działania Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR. Aby go osiągnąć, na przestrzeni lat 2017 - 2020 roku, formacje podległe MSWiA otrzymają w sumie niemal 9,2 mld złotych. Pieniądze będą podzielone według ich potrzeb i wymagań, a sam program przewiduje trzy podstawowe rodzaje działań:
- inwestycje budowlane – budowa nowych obiektów, ale również przebudowa i modernizacja starych – ok. 2,3 mld zł;
- wymiana sprzętu i wyposażenia – ta kategoria obejmuje mi.in pojazdy, uzbrojenie, sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz wyposażenie osobiste – ok. 2,7 mld zł;
- wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników – system wynagrodzeń i uposażeń będzie bardziej konkurencyjny, a jego charakter będzie bardziej motywacyjny – ok. 4,1 mld zł.

Minister podkreślił, że pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpi już w styczniu 2017 r. Do roku 2019 funkcjonariusze zarobią w sumie 609 zł więcej, a pracownicy 597 zł. Oznacza to, że ich wynagrodzenia wzrosną o odpowiednio około 13% i 16 do 19%.

Dzięki Programowi Modernizacji, służby będą mogły lepiej przystosować się do wymagań, jakie stawia przed nimi zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu niestabilnej sytuacji na świecie. Szef MSWiA poinformował, że oprócz tego Program Modernizacji przewiduje konsekwentne przywracanie posterunków policji zlikwidowanych w latach 2008-2015.

Za realizację programu będą odpowiadać szefowie służb podległych MSWiA.
Po krótkiej dyskusji nad kształtem projektu ustawy, Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptowała go bez głosów sprzeciwu już po pierwszym czytaniu.


Źródło: mswia.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 02 2016 13:29:23
PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU USTAWY MODERNIZCYJNEJ

Na dzień 01 grudnia br. godz. 15:00 zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych podczas którego odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Uzasadnienie do ustawy przedstawi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przewodniczący Komisji - poseł Arkadiusz CZARTORYSKI wystosował do naszej organizacji związkowej zaproszenie do wzięcia udziału w przedmiotowym posiedzeniu. TUTAJ można zapoznać się z treścią zaproszenia.


Zdjęcie: sejm.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 30 2016 10:13:12
POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP W OLEŚNICY 16-18.11.2016 R.
W dniach 16-18 listopada 2016 roku w Oleśnicy (województwo dolnośląskie) odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. W związku z faktem, iż było to ostatnie posiedzenie zaplanowane na 2016 rok w programie obrad znalazło się szereg zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem związku, zamknięciem roku finansowego, jak również planami na rok następny. Zakładając, iż 2017 rok to dla naszej organizacji związkowej rok sprawozdawczo-wyborczy przygotowanie strategii działania na rok następny niosło ze sobą wiele wyzwań i wymagało poświęcenia dużo czasu.

Jednym z istotnych elementów posiedzenia, który w znacznym stopniu wzbogacił obrady, było wzięcie w nim po raz pierwszy udziału nowego Zarządu Wojewódzkiego z Małopolski. Przewodnicząca KK Danuta HUS przywitała trzech nowych członków Komisji Krajowej drobnymi upominkami.


W drugim dniu obrad na posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP przybyli zaproszeni goście w osobach: dr Tomasz SZANKIN - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi, insp. Arkadiusz GOLANOWSKI - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz insp. Robert WODEJKO - Komendant Powiatowy Policji w Oleśnicy.
Tę część obrad rozpoczął dr Tomasz SZANKIN, który odczytał list od nadinsp. dr. Jarosława SZYMCZYKA - Komendanta Głównego Policji adresowany do Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Z treścią adresu można zapoznać się TUTAJ.

Za szereg miłych słów ze strony Komendanta Głównego Policji serdecznie dziękujemy i zmotywowani zabieramy się do dalszej, wytężonej pracy.

W następnej części spotkania wywiązała się pomiędzy gośćmi a członkami KK ZZPP zajmująca dyskusja. Zaowocowała ona wnioskiem, który od lat jest jedną z myśli przewodnich naszej organizacji związkowej: w Polskiej Policji niezbędne jest wprowadzenie dla pracowników Policji spójnej polityki kadrowo-finansowej. Brak czytelnych pragmatyk, ewentualnie dobrych praktyk stosowanych jednakowo w stosunku do pracowników Policji we wszystkich jednostkach Policji, we wszystkich garnizonach w kraju niesie ze sobą szereg utrudnień organizacyjnych, marnuje potencjał ludzi, jakim dysponuje Polska Policja i zdecydowanie - wymaga ujednolicenia. Cieszy nas ten wniosek, który jest już coraz częściej nie tylko inicjatywą naszej organizacji związkowej, ale również i strony służbowej.

Ku zaskoczeniu wszystkich uczestników posiedzenia po zakończeniu spotkania z zaproszonymi gośćmi nastąpiła niespodzianka zorganizowana przez kol. Jolantę MATKOWSKĄ - członka Komisji Krajowej ZZPP.


Wszyscy zebrani mieli okazję wziąć udział w półgodzinnym koncercie muzycznym poprowadzonym przez Panią Monikę MIKUŚ-MACHAŁĘ - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy. Bardzo uzdolnieni uczniowie tejże szkoły, pod okiem swoich nauczycieli uprzyjemnili spotkanie i wprowadzili wszystkich zebranych we wspaniały nastrój. Przejęcie wykonania przygotowanych utworów oraz rozczulający widok młodych oleśnickich artystów stał się pięknym zwieńczeniem pracowitych obrad KK.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 28 2016 00:49:19
KONDOLENCJE


Członkowi Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji

Barbarze PIETRZAK

najszczersze kondolencje z powodu śmierci Taty składają
koleżanki i koledzy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 24 2016 01:54:39
STOŁECZNE ŚWIĘTO SŁUŻBY CYWILNEJ
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz obchodzonego w tym czasie Dnia Służby Cywilnej Minister Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław ZIELIŃSKI, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK oraz szef stołecznego garnizonu Policji insp. Robert ŻEBROWSKI spotkali się z funkcjonariuszami i pracownikami Policji KSP. Z ramienia naszej organizacji związkowej w uroczystościach udział wzięła Przewodnicząca Stołecznego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP Agnieszka GALEJ-GÓRA.


zdjęcie: Agnieszka GALEJ-GÓRA

Podczas obchodów nagrodami i wyróżnieniami zostali uhonorowani m.in. pracownicy korpusu służby cywilnej, a także policjanci, którzy brali udział w realizacji zadań podczas zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO.

Podczas uroczystości Komendant Stołeczny Policji zwrócił się bezpośrednio do pracowników cywilnych formacji, którym podziękował za pracę oraz złożył im życzenia zdrowia i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
"...W Komendzie Stołecznej Policji pracuje ponad 1900 pracowników cywilnych – to ogromny potencjał i kapitał tej jednostki. Bardzo sobie cenię zaangażowanie pracowników Policji w wykonywaniu zadań, bez których nasza jednostka nie mogłaby realizować swojej misji służenia społeczeństwu. To dzięki waszym staraniom nasza jednostka cieszy się tak dużym zaufaniem społecznym. Dziękuję Wam za codzienną żmudną pracę. Cieszę się, że mogę z Wami współpracować, że mogę liczyć na Wasz profesjonalizm i doświadczenie. Jest dla mnie honorem i zaszczytem, że mogę stać na czele takiej jednostki..."powiedział szef stołecznego garnizonu.

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław ZIELIŃSKI w swoim wystąpieniu podkreślił, że funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji łączy służba na rzecz państwa oraz że korpus służby cywilnej to gwarancja jego dobrego funkcjonowania. Podkreślił olbrzymie zaangażowanie wykazywane w codziennym wypełnianiu obowiązków służbowych zarówno przez policjantów jak i pracowników cywilnych.
"...Mam świadomość, że pracownicy cywilni są wielkim wsparciem dla funkcjonariuszy. Część mundurowa i cywilna Policji to jeden organizm. Wykonujecie bardzo ważne zadania. Przekazuję Wam słowa uznania i chylę czoła przed Państwa pracą..."

Podziękowania złożył również Szef Służby Cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI, który powiedział:
"...Dzisiejsza Policja to nie tylko funkcjonariusze – to także członkowie korpusu służby cywilnej wspierający swoich umundurowanych kolegów. Wasza praca nie jest może tak efektowna, ale jest bardzo potrzebna. Dzisiejsza Policja to organizacja, która nie mogłaby się obyć bez sprawnie zorganizowanego zaplecza cywilnego..."

Jako kolejny głos zabrał nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji, który powiedział, że trudno jest tworzyć dobrze funkcjonujące państwo bez profesjonalnie i dobrze wykształconych pracowników służby cywilnej. Komendant Główny Policji zwrócił się bezpośrednio do pracowników mówiąc:
"...Nikt tak jak Wy nie rozumie trudów tej służby, nikt tak jak Wy nie wspiera policjantów w tym, aby mogli profesjonalnie realizować swoje zadania..."

Na zakończenie uroczystości dla wszystkich zgromadzonych zaśpiewał Chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii KRZYWDY.


Źródło: www.policja.waw.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 22 2016 01:43:32
SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH FZZ
W dniach 15-16 listopada br. w Spale odbyło się w ramach Forum Związków Zawodowych spotkanie Przewodniczących Ogólnopolskich Organizacji Związkowych.


Jednymi z tematów omówionych podczas spotkania były:
- uczestnictwo FZZ w debacie pt."Jak skutecznie i efektywnie prowadzić dialog?",
- ocena pracy I roku Rady Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego,
- wyzwania FZZ na kolejny rok działalności,
- "Przyszłości Forum Związków Zawodowych" w kontekście polityki finansowej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych działających w MSWiA oraz MON, w tym nasza Przewodnicząca Krajowa ZZPP Danuta HUS.Zdjęcia: www.zzpmswiap.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 20 2016 23:58:57
SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ OBNIŻAJĄCĄ WIEK EMERYTALNY

Sejm uchwalił w dniu 16 listopada 2016 roku ustawę, która przewiduje obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Posłowie odrzucili wcześniej poprawki klubów PSL i Kukiz'15 do projektu ustawy.
Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 262 posłów. Przeciw było 149, a 19 się wstrzymało.

W dniu 15 listopada br. w Sejmie podczas drugiego czytania projektu obniżającego wiek emerytalny posłowie Kukiz'15 oraz PSL zgłosili poprawki, jeszcze tego samego dnia zajęła się nimi komisja polityki społecznej i rodziny, która zarekomendowała ich odrzucenie.

Sejm odrzucił w środę poprawki - zgłoszoną przez Kukiz'15, która zakładała możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy - 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn. Sejm odrzucił także poprawkę PSL, według której niektórzy rolnicy mogliby odchodzić na wcześniejszą emeryturę (kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 - po spełnieniu pewnych warunków) do końca 2022 r. Zgodnie z obecnymi przepisami, rolnicy mogą odchodzić na wcześniejszą emeryturę (po spełnieniu pewnych warunków) do końca 2017 r.

Przypominamy, że obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci - podnoszony jest stopniowo - kobiety osiągnęłyby go w 2040 r., a mężczyźni w 2020.


Źródło: PAP
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 17 2016 16:46:05
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 11 2016 00:16:19
MEDAL DLA PRZEWODNICZĄCEJ KK DANUTY HUSW dniu 26 października 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach wręczono medale "Za długoletnią służbę" i "Za zasługi dla Policji". Łącznie udekorowanych zostało 113 osób. Odznaczenia i listy gratulacyjne wręczyli Wojewoda Śląski Jarosław WIECZOREK i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr KUCIA. Uroczystość uświetniła orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz poczet sztandarowy, wystawiony przez Oddział Prewencji Policji w Katowicach.Na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wśród wyróżnionych policjantów i pracowników Policji złotym medalem za "Za długoletnią służbę" odznaczona została nasza koleżanka Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Rozpiera nas duma i wyrażamy szczególną radość z powodu tego wyróżnienia. Nasza koleżanka swoją wzorową postawą, długoletnią, nienaganną pracą udowodniła, że w pełni zasługuje na to zaszczytne wyróżnienie.Gratulujemy i składamy wyrazy uznania, życząc jeszcze wielu kolejnych odznaczeń.


zdjęcia: KWP w Katowicach


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 09 2016 19:40:41
FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - SPOTKANIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ZE ZWIĄZKOWCAMI
W dniu 27 października br. odbyło się posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb podległych resortowi – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej. Posiedzenie prowadzili minister Mariusz BŁASZCZAK oraz Jarosław ZIELIŃSKI - sekretarz stanu w MSWiA. Obecni byli również komendanci lub zastępcy komendantów poszczególnych służb. Komendę Główną Policji reprezentowali nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK oraz nadinsp. Helena MICHALAK. Natomiast z ramienia Związku Zawodowego Pracowników Policji w posiedzeniu Forum udział wzięły: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.

"...Naszym priorytetem jest wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. Aby móc realizować to zadanie, służby muszą dysponować dobrym sprzętem, a funkcjonariusze muszą być godnie wynagradzani. Dlatego od stycznia będziemy realizowali Program Modernizacji, na który przeznaczymy ponad 9 mld zł..." - powiedział minister Mariusz BŁASZCZAK podczas otwarcia posiedzenia.

Szef MSWiA poinformował, że Rada Ministrów przyjęła Program Modernizacji służb na lata 2017-2020. Ten priorytetowy projekt MSWiA stanowi nawiązanie do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez premiera Jarosława KACZYŃSKIEGO. Obliczony jest na 9,2 mld zł. W tym czasie realizowane będą działania, których celem będzie poprawa sprawności działania wszystkich formacji podległych MSWiA. Środki finansowe zostały zaplanowane dla każdego roku z osobna - w 2017 r. służby otrzymają niemal 1,4 miliarda złotych. Szczególny nacisk położono na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt. Z całej kwoty na 2017 rok około 610 mln zł będzie przeznaczonych na podwyżki, które dotyczyć będą około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników cywilnych wszystkich formacji podległych MSWiA.

"...Od 1 stycznia 2017 roku pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł. W następnych latach planujemy kolejne podwyżki..." – zapowiedział minister Mariusz BŁASZCZAK.

Na spotkaniu ze związkowcami omawiano również sprawy związane ze zwolnieniami lekarskimi funkcjonariuszy. Kwestie te były analizowane w MSWiA, a także w ramach prac jednej z grup roboczych Forum Dialogu Społecznego. Minister Mariusz BŁASZCZAK poinformował, że rząd przychyla się do postulatów związkowców.
"...Zdecydowaliśmy, że przygotujemy nowelizację ustawy. W ciągu roku w 100 procentach będzie płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy..." – zapowiedział szef MSWiA.

Podczas posiedzenia Forum Dialogu Społecznego szef MSWiA jeszcze raz na ręce przedstawicieli związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb złożył podziękowania za zabezpieczenie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.
"...Te dwa wydarzenia pokazały, że polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są profesjonalne, a państwo polskie nie jest tylko teoretyczne..." - powiedział minister. Podkreślił również, że po ŚDM i szczycie NATO zmienił się sposób postrzegania służb jako „pomocnych ludziom”.
Łącznie w zabezpieczenie szczytu NATO zaangażowanych było około 10 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Natomiast o bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży dbało w sumie ponad 38 tys. funkcjonariuszy MSWiA, w tym ponad 17 tys. policjantów, 11,6 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, 9 tys. strażaków i 800 funkcjonariuszy BOR.
Podczas ŚDM służby wykazały się znakomitym współdziałaniem i profesjonalizmem, co zostało zauważone przez mieszkańców i gości z zagranicy. Fachowość polskich służb została doceniona przez samego Papieża Franciszka, dziennikarzy z całego świata, a także pielgrzymów, których np. w czasie mszy w Brzegach było około 2,5 miliona

Szef MSWiA po raz kolejny zdementował doniesienia medialne dotyczące emerytur służb mundurowych. Minister Mariusz BŁASZCZAK zapewnił, że MSWiA nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnych prac związanych ze zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych.

W dalszej części posiedzenia koordynatorzy sześciu grup roboczych przedstawili efekty pracy swoich zespołów. Grupy robocze zajmują się m.in. opracowaniem i wdrożeniem programów społeczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, kwestiami związanymi z Programem Modernizacji służb na lata 2017-2020 oraz unirmowaniem statusu pracowników cywilnych wykonujących takie same zadania jak funkcjonariusze.
Szef MSWiA zaproponował, żeby kolejne posiedzenie Forum Dialogu Społecznego odbyło się w 2017 r. na przełomie marca i kwietnia.

Zadaniem Forum Dialogu Społecznego jest między innymi ocena aspektów społecznych i ekonomicznych sytuacji zawodowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Gremium zajmuje się również analizą ważnych zagadnień z punktu widzenia osób pracujących w służbach mundurowych. Pracami forum kieruje przewodniczący, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel kierownictwa resortu.


Źródło: www.mswia.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 29 2016 00:15:20
DEBATA W SPRAWIE KSZTAŁTU POLSKIEJ ADMINISTRACJI - KPRM, DN. 26.10.2016 R.
W dniu 26 października br. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata KEMPA otworzyła debatę publiczną na temat kształtu polskiej administracji: „Rząd musi sprawnie realizować ogromną ilość usług publicznych, które świadczy na rzecz obywateli. Nie da się tego robić bez dobrze zorganizowanego korpusu urzędniczego”.Wojewoda mazowiecki Zdzisław SIPERA podkreślił, że kadry administracji publicznej powinny dostarczać obywatelom usługi, które są szybkie, tanie i przewidywalne.

Dyskusje w trzech równoległych panelach poprzedziła prezentacja szefa służby cywilnej Dobrosława DOWIATA-URBAŃSKIEGO, w której omówił podstawowe różnice między czterema segmentami administracji publicznej: służbą cywilną, administracją samorządową, administracją państwową i pozostałą administracją, regulowaną przez odrębne ustawy. Minister zachęcił uczestników spotkania do aktywnego udziału w debacie, podkreślając, że jego prezentacja nie zawiera gotowych rozwiązań ustawowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej różnych korpusów, środowisk naukowych, politycy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Z naszej organizacji na debatę została zaproszona Przewodnicząca KK kol. Danuta HUS. Wnioski i materiały z debaty zostaną w listopadzie opublikowane na stronie internetowej KPRM w ramach nowego numeru Przeglądu Służby Cywilnej.Poniżej pełny program konferencji:

I część konferencji - sesja plenarna, podczas której głosy Szefowej KPRM, wojewody mazowieckiego i Ministra Służby Cywilnej zostały już opisane powyżej.

II część konferencji – sesje pogłębione

Sesja 1. Rekrutacja i mobilność
W administracji publicznej nie obowiązuje jeden ustawowy standard naboru. Czy potrzebne są rozwiązania i regulacje, które ułatwią migrację pracowników pomiędzy organizacjami i obszarami administracji publicznej?
Jak sprawić, aby kompetencje osoby wyłonionej w otwartym i konkurencyjnym naborze dawały „gwarancję jakości”?

Sesja 2. Wyższe stanowiska, kompetencje i rozwój zawodowy
Skuteczne zarządzanie i sprawna realizacja wizji kierownictwa danej instytucji to kluczowe zadania osób na wyższych stanowiskach w służbie publicznej. Stąd tak ważne jest odpowiednie i stałe rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej.
Jak projektować ścieżki rozwoju urzędników? Czy warto wypracować jednolite rozwiązania dla wszystkich urzędników? Jaką rolę powinna pełnić Krajowa Szkoła Administracji Publicznej?

Sesja 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna i etyka
Etyka i uczciwość są niezbędne do dobrej realizacji polityk publicznych. Ugruntowany system uczciwości podnosi jakość decyzji, wpływa na wzrost zaufania publicznego i przekłada się na efektywność wdrażania polityk publicznych. Pozwala także obniżyć nakłady finansowe.
Czy powinien powstać kodeks etyczny dla całej administracji publicznej? Jaki kształt należałoby mu nadać? Czy łączyć wskazania etyczne z odpowiedzialnością dyscyplinarną, a jeśli tak – w jaki sposób?


III Część konferencji: sesja plenarna
Przedstawienie przez moderatorów wniosków z sesji pogłębionych oraz podsumowanie konferencji – szef służby cywilnej Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI.

Źródło: www.dsc.kprm.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 28 2016 23:57:16
Strona 1 z 26 1 2 3 4 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk