[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

ŻYCZENIA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 10 2018 01:11:55
ŚWIĘTO 12 LISTOPADA
Zgodnie ustawą z 7.11.2018 r. (do zapoznania TUTAJ) o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117), dzień 12 listopada 2018 r., jest wolny od pracy. W konsekwencji tego, dla potrzeb planowania i rozliczania czasu pracy oraz ustalania współczynnika urlopowego 12 listopada 2018 r. traktowany być powinien jako dzień świąteczny.

Święto 12 listopada obniży obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy.
Podobnie jak pozostałe święta przypadające w innym dniu niż niedziela (zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy), święto 12 listopada br. obniży obowiązujący pracowników w okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy o 8 godzin. W listopadzie wymiar czasu pracy pracowników wynosić więc będzie 160 godz., zamiast 168 godz., a liczba dni pracy ulegnie zmniejszeniu do 20.


Źródło: www.kadry.abc.com


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 10 2018 00:59:20
EXTRA NAGRODY!

W dniu 30 października br. insp. gen. dr Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków będących w Jego dyspozycji na sfinansowanie 1000 nagród po 1000 zł dla szczególnie wyróżniających się pracowników Policji w kraju.

Przesłanką do podjęcia takiej decyzji jest przypadająca na 11 listopada 2018 roku 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również obchodzone w tym dniu Święto Służby Cywilnej.
Mamy nadzieję, że nasza organizacja związkowa również przyczyniła się do tej zacnej decyzji Pana Generała, gdyż już w dniu 15 października br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta HUS wystąpiła z wnioskiem do Pana Komendanta w tej sprawie (pismo do zapoznania TUTAJ).

Zaznaczamy również, że zgodnie z sugestią Komendanta Głównego Policji wręczenie nagród, w miarę możliwości, winno się odbyć w sposób uroczysty połączony z obchodami związanymi z celebracją Święta 11 listopada br.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 03 2018 01:29:21
12 LISTOPADA JEDNAK NIE BĘDZIE WOLNYM DNIEM OD PRACY?
Prezydent Andrzej Duda waha się, czy podpisać ustawę o dniu wolnym 12 listopada - powiedział w poniedziałek marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jego zdaniem "procedowanie tej ustawy nie było doskonałe". "Trochę za późno" - dodał.

W piątek Senat poparł z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. W tej sytuacji ustawa musi wrócić do Sejmu.

"Sama idea jest dobra. Nikt nie jest doskonały. Przyznaję, że nie było doskonałe procedowanie tej ustawy. Trochę za późno, ale podjęliśmy taką decyzję. Można podejmować również takie szybkie decyzje" - podkreślił marszałek Senatu.

23 października Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożony przez posłów PiS dzień wcześniej. Autorzy ustawy przypomnieli, że 11 listopada w bieżącym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym.

W piątek senatorowie poparli poprawkę do ustawy skreślającą preambułę ustawy oraz zmianę eliminującą wskazanie, że nowo ustanowione święto będzie miało charakter uroczysty. Senatorowie opowiedzieli się również za poprawką zmierzającą do tego, aby w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu, analogiczne do obowiązujących w niedzielę i inne dni świąteczne. Odrzucono zaś poprawkę zmierzającą do tego, by w dniu 12 listopada br. służba zdrowia pracowała tak jak w dni wolne od pracy.


Źródło: www.gazeta.prawna.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 29 2018 23:15:29
POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ W SPRAWIE PRZYSZŁOROCZNEGO BUDŻETU

W dniu 22 października 2018 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W posiedzeniu udział wzięła przedstawicielka naszej organizacji związkowej kol. Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP.

Porządek dzienny obrad obejmował rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 w zakresie m. in.:

1) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019 - 2021;

2) część budżetowej 42 - Sprawy wewnętrzne:
a) dochody i wydatki,
b ) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe,
d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

3) części budżetowej 83 - Rezerwy celowe w zakresie pozycji 69 środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 - 2020.

Referował Pan Władysław BUDZEŃ - dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA. Oto fragment wypowiedzi:

"... W 2019 roku, zgodnie z Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, zakłada się podwyższenie od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzeń pracowników o 300 zł.
Ponadto od 1 lipca 2019 roku zakłada się dodatkowe podwyższenie wynagrodzeń pracowników o 250 zł na etat..."


Pomimo takich deklaracji w celu uzmysłowienia problemów, z jakimi borykają się od lat pracownicy Policji, przedstawicielka ZZPP biorąca udział w posiedzeniu rozdała obecnym na nim posłom pismo, z którym można zapoznać się TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 27 2018 00:37:37
12 LISTOPADA DNIEM WOLNYM OD PRACY. JEST DECYZJA SEJMU
W dniu wczorajszym wieczorem odbyło się głosowanie Sejmu RP w sprawie ustanowienia tegorocznego dnia 12 listopada wolnym od pracy. Wszystko z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ustawa w skrócie:
12 listopada będzie w 2018 roku dniem wolnym od pracy, ale z wyjątkami, bo ustawa nie obejmie:

- placówek handlowych,
- szpitali,
- ambulatoriów,
- aptek.


Źródło: www.prawo.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 24 2018 19:26:49
REPERKUSJE POROZUMIENIA Z MSWIA
Efektami podpisanego przez nas w dniu 28 września br. Porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji są m. in.:

1. Pracownicy Policji otrzymają od dnia 1 lipca 2019 roku podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie na etat.

2. Podwyżka wynagrodzenia, o której mowa w punkcie 1, jest podwyżką dodatkową, niezależną
od podwyżki, która wynika z ,,Programu modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020" wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł na etat.

3. Od dnia 1 stycznia 2020 roku pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości
nie niższej niz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.

4. Rozpoczęte zostaną prace nad nowym wieloletnim programem rozwoju na lata
2021-2024, w zakresie którego ujęte zostanie szereg przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminy przewidywanych podwyżek wynagrodzeń.

Z informacji jakie do nas docierają wynika, że 3 małe organizacje związkowe:
- Związek Zawodowy Pracowników MSWiAP,
- Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Policji, ABW, Straży Granicznej,
- Niezależny Związk Zawodowym Policji (tzw. związek bezskładkowy)
zrzeszające tylko 2% pracowników Policji kwestionują podpisanie porozumień z Ministrem zarówno przez nas, jak i NSZZPP - czyli przez największe organizacje związkowe, które łącznie zrzeszają 30% pracowników Policji.


Pytamy więc:

1. Czy chcemy, by 3 niereprezentatywne organizacje związkowe, które łącznie zrzeszają jedynie 2% stanu pracowników Policji mogły podważać efekty pracy 2 reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających 30% stanu pracowników Policji?

2. Czy reprezentując 25 tysięcy pracowników Policji, którzy są najniżej wynagradzanymi pracownikami administracji rządowej, mogliśmy wzgardzić kwotą 250 zł na etat na dodatkowe podwyżki, które nastąpią już w przyszłym roku?

3. Czy trzy, małoliczne, niereprezentatywne związki, które nie podjęły prac z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nie wywalczyły nawet 1 złotówki na podwyżki dla pracowników Policji mogą szerzyć zamęt w środowisku pracowników Policji?

4. Czy nie ryzykujemy, że podczas rozgrywek związkowych i braku jednolitego stanowiska strony związkowej Minister wycofa się z ustaleń porozumienia, co spowoduje nie przyznanie nam dodatkowych środków na podwyżki?

My - Związek Zawodowy Pracowników Policji uważamy, że każdy z pracowników powinien sam sobie odpowiedzieć na te pytania.

Przy okazji przypominamy, że ZZPP nie zakończyło prac nad poprawą płacy i warunków pracy pracowników Policji. Chcemy się na tym skupić, lecz zachowania 3 ww. organizacji zdecydowanie nam w tym nie pomagają, a... wręcz przeciwnie.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 18 2018 09:16:17
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY O REGULAMINIE WYNAGRADZANIA

W dniu 2 października br. Trybunał Konstytucyjny w odpowiedzi na wniosek jednej z organizacji pracodawców orzekł, iż przepisy Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, stanowiące o obowiązku uzgadniania regulaminu wynagrodzenia z organizacją związkową są zgodne z Konstytucją RP, a także postanowieniami prawa międzynarodowego.

Zdaniem Trybunału pracodawca może zrealizować swój ustawowy obowiązek jedynie poprzez zawarcie stosownego porozumienia z organizacjami związkowymi lub ze związkiem zawodowym w sytuacji, gdy jest jedynym działającym w zakładzie pracy. Podkreślono, że dwustronne, a nie jednostronne ustalenie warunków pracy przez pracodawców i pracowników odpowiada zasadom społecznej gospodarki rynkowej. Trybunał przypomniał również, iż regulamin wynagradzania ma charakter tymczasowy (przejściowy) i nie powinien zastępować układów zbiorowych pracy.

Oceniając kwestie związane z „wypowiadalnością” regulaminu wynagradzania Trybunał uznał, że ma do czynienia z luką prawną i zaniechaniem prawodawczym, w związku z czym umorzył postępowanie. Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, Trybunał postanowił jednak przedstawić Sejmowi i Senatowi RP uwagi dotyczące celowości podjęcia działań zmierzających do uregulowania tych kwestii.

Warto podkreślić, że orzeczenie jest ostateczne i zapadło jednogłośnie.


Źródło: www.opzz.org.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 13 2018 22:40:48
O ZZPP SŁÓW KILKA

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 04 2018 12:20:01
XVII JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO
XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego wpisały się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W Mszy Świętej na Jasnej Górze udział wzięli przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju, z Komendantem Głównym generalnym inspektorem Jarosławem SZYMCZYKIEM oraz Zastępcą Komendanta Głównego nadinspektorem Janem LACHEM na czele. W uroczystościach wzięło udział wielu naszych działaczy związkowych pod przewodnictwem Danuty HUS - Przewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Uroczystościom towarzyszyło wręczenie odznaczeń oraz koncert Chóru Garnizonowego z Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej w Kielcach.
Pielgrzymkę rozpoczął o 11.30 występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Na Placu Biegańskiego w Częstochowie pięć sztandarów policyjnych związków zawodowych, w tym z zarządu głównego, a także z garnizonów: stołecznego, podlaskiego, lubelskiego i śląskiego, odznaczonych zostało przez mł. insp. w stanie spoczynku Juliana Sekułę medalem Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i ich Rodzin Represjonowanych w PRL „Godność”.

W dalszej części uroczystości wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Pielgrzymi ruszyli następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. Wiązanki kwiatów złożone zostały także przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza, gdzie odczytano Apel Pamięci z okazji 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Minutą ciszy uczczono pamięć policjantów poległych w służbie. Wyznaczona delegacja wyróżnionych policjantów z częstochowskiej komendy złożyła także kwiaty i zapaliła znicz na Polanie Dębowej – Placu Katyńskim w Częstochowie.O 13.15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa GUZDKA - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji z kapelanami Policji. Na jej zakończenie głos zabrali: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał JANKOWSKI.Po Mszy Świętej, przed Tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”, oddano hołd policjantom pomordowanym na wschodzie wiosną 1940 roku. Pielgrzymi środowiska policyjnego pomodlili się także przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej oraz przekazali wotum dziękczynne.

Tegorocznym XVII Jasnogórskim Spotkaniom Środowiska Policyjnego, z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, towarzyszyła uroczystość w Sali Papieskiej jasnogórskiego klasztoru. W jej trakcie wręczonych zostało przeszło 80 wyróżnień. Były to między innymi Medale Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz „Gloria Intrepidis et Animi Promptis”. Odznaczeni wysłuchali także pięknego koncertu Chóru Garnizonowego z Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kielcach.

Jak co roku, uroczystość na długo wpisała się w pamięci uczestników. Niech żałuje ten, kto nie był.


Źródło: www.policja.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 01 2018 21:14:47
POROZUMIENIE ZZPP z MSWiA PODPISANE
Dzisiaj - 28 września 2018 roku w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Związkiem Zawodowym Pracowników Policji reprezentowanym przez Przewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Danutę HUS i Wiceprzewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Joanną STEC-TRZPIL a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosławem ZIELIŃSKIM.Porozumienie to zakończyło dwudniowe rokowania, które prowadziła nasza organizacja związkowa ze stroną ministerialną. Jako reprezentatywna organizacja związkowa podjęliśmy próbę wypertraktowania warunków określonych w postulatach, od wielu dni publikowanych na naszych stronach internetowych, wielokrotnie przedstawianych w pismach adresowanych do strony rządowej, w tym głównie: wyrównania wynagrodzeń pracowników Policji do wysokości średniej płacy w administracji państwowej o kwotę ok. 1500 zł na etat. Niestety, usłyszeliśmy od Pana Ministra, że pomimo tego, iż nasza organizacja jest "merytoryczna i waleczna" nie możemy podpisać porozumienia o innej treści niż to podpisane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji w dniu 26 września.


W efekcie tak postawionego, stanowczego stanowiska strony rządowej, ZZPP podjęło decyzję o podpisaniu porozumienia. Zależało nam na tym, by móc efektywnie uczestniczyć w opracowaniu zasad podziału planowanych podwyżek oraz głównie po to, by nadal móc postulować - głoszone przez nas od wielu, wielu lat - zaplanowanie długofalowych strategii finansowych, które rozwiążą problemy, zaniedbanej przez naszych decydentów, 25 tysięcznej grupy zawodowej - pracowników Policji.

Podsumowując: na mocy porozumień z 26 września br. oraz tego podpisanego 28 września przez nasz związek, przyszły rok przyniesie pracownikom Policji podwyżkę o łącznej kwocie 550 zł na etat (250 zł dodatkowej podwyżki od lipca 2019 r. + 300 zł niezależnej podwyżki z "Programu Modernizacji (...)" od stycznia 2019 r.).

Postanowienia gwarantują również to, iż od 1 stycznia 2020 r. pracownicy Policji otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.


Podpisując porozumienie Związek Zawodowy Pracowników Policji zapewnił udział 2 swoim ekspertom w pracach specjalnego Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników Policji. Zespół ten będzie powołany na mocy porozumienia z 26 września br. zawartego pomiędzy MSWiA a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji.

Zespół, oprócz opracowania zasad rozdysponowania środków na podwyżki wynagrodzeń, zajmować się będzie pracami nad nowym, wieloletnim programem rozwoju formacji resortu na lata 2021-2024, w którym zostaną ujęte przedsięwzięcia dot. pracowników, w tym wielkości i terminy przewidywanych podwyżek wynagrodzeń. Członkowie Zespołu będą również pracowali nad propozycjami zmian aktów prawnych w zakresie określenia statusu pracowników Policji.

Jak widać: prace Zespołu dotyczyć będą zagadnień, ktore od lat Związek Zawodowy Pracowników Policji zgłaszał jako problemy nurtujące środowisko pracowników Policji.

Trzymajcie kciuki za efekty.


Zdjęcia: Andrzej MITURA (MSWiA)[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 28 2018 21:38:30
Strona 1 z 41 1 2 3 4 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk